sân trường em hình chữ nhật có chiều dài gấp hai lần chiều rộng. Nếu mở rộng về phía trước bằng cách kéo dài chiều rộng thêm 8m và mở rộng về bên phải

Question

sân trường em hình chữ nhật có chiều dài gấp hai lần chiều rộng. Nếu mở rộng về phía trước bằng cách kéo dài chiều rộng thêm 8m và mở rộng về bên phải 5m bên trái 3m thì diện tích sân trường tăng thêm 664m2. Tìm diện tích sân trường

in progress 0
Genesis 3 tháng 2021-09-20T20:32:23+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T20:33:28+00:00

  Đáp án:1250m2

  Giải thích các bước giải:

  tổng chiều dài và chiều rộng sân trường là :

  664:8-8=75(m)

  Chiều dài sân trường là:

  75:(2+1)x2=50(m)

   Diện tích sân trường là :

  50x(75-50)=1250(m2)

  ĐS

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )