‘ sáng hè đẹp lắm , em ơi đầu non cỏ lục , mặt trời vừa lặn dù trời xanh ngất thần tiên đỏ au đường lớn mang tên bác hồ trường sơn mây nùi lô xô qu

Question

‘ sáng hè đẹp lắm , em ơi
đầu non cỏ lục , mặt trời vừa lặn
dù trời xanh ngất thần tiên
đỏ au đường lớn mang tên bác hồ
trường sơn mây nùi lô xô
quân đi , sóng lượn nhấp nhô bụi hồng ‘
a , tìm các tính từ chỉ màu sắc và nêu tác dụng của những từ ấy trong đoạn thơ
b , tìm các từ láy và giải nghĩa các từ láy ấy ?
( sóng lượn là hình ảnh gì ? tác dụng của nó ?

in progress 0
Josephine 1 năm 2021-08-09T01:32:24+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T01:33:33+00:00

  @Meoss_

  a/ 

  – Các tính từ chỉ màu sắc là: lục, đỏ, hồng.

  – Tác dụng: chỉ đặc điểm màu sắc của sự vật

  b/

  – Các từ láy:

    + Lô xô: Thể hiện sự khúc khuỷa, không bằng phẳng và phức tạp

    + Nhấp nhô: thể hiện tính chất làn nước lên xuống, không bằng phẳng

  – Tác dụng:

    -> Miêu tả sự vật rõ ràng, sinh động và giàu sức biểu cảm hơn

  0
  2021-08-09T01:33:41+00:00

           $#chicong283k$

  `a )` Các tính từ chỉ màu sắc : lục , đỏ , hồng

  Tác dụng : Miêu tả ( đặc điểm ) màu sắc sự vật

  `b)` Các từ láy :

  `+` Lô xô : Không bằng phẳng , khúc khuỷa

  `+` Nhấp nhô : Ở đây chỉ nước , không bằng phẳng , lên xuống phức tạp

              VD : sóng , …

              `->` Hai từ trên là từ đồng nghĩa

               Tác dụng : Làm cho hình ảnh được miêu tả giàu tính chất biểu cảm . Cụ thể , sinh động hoá sự vật

               

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )