sao mà có bán kính bằng 0,53 bán kính trái đất và có khối lượng 0,11 khối lượng của trái đất tính gia tốc rơi tự do trên bề mặt sao hỏa

Question

sao mà có bán kính bằng 0,53 bán kính trái đất và có khối lượng 0,11 khối lượng của trái đất tính gia tốc rơi tự do trên bề mặt sao hỏa

in progress 0
Emery 2 năm 2021-08-20T03:54:14+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:55:21+00:00

  Gọi Trái Đất là (1), sao Hỏa là (2)

  Gia tốc rơi tự do trên bề mặt Trái Đất:

  `g_1=\frac{GM_1}{R_1^2}` (1)

  Gia tốc rơi tự do trên bề mặt sao Hỏa:

  `g_2=\frac{GM_2}{R_2^2}=\frac{G.0,11M_1}{(0,53R_1)^2}`

  `=\frac{0,11GM_1}{0,2809R_1^2}` (2)

  Lấy (1) chia (2) vế theo vế ta được:

  `\frac{g_1}{g_2}=\frac{0,2809}{0,11}`

  `<=> \frac{9,8}{g_2}=2,55`

  `=> g_2=3,84` $(m/s^2)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )