Sắp xếp các chữ cái thành từ đúng. 1. ishelgn 2. athm 3. ishryto 4. sicsphy 5. umsic 6. phygeogra 7. sicalphy ucaedtion

Question

Sắp xếp các chữ cái thành từ đúng.
1. ishelgn
2. athm
3. ishryto
4. sicsphy
5. umsic
6. phygeogra
7. sicalphy ucaedtion

in progress 0
Cora 7 ngày 2021-12-04T17:42:43+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T17:43:47+00:00

  1. english

  2. math

  3. history

  4. physics

  5. music

  6. geography

  7. physical education

  0
  2021-12-04T17:44:23+00:00

  1=>english?

  2=>math.

  3=> history.

  4=> physic

  5=>music

  6=> geography

  7=>physical education

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )