sap xep cac phan so sau theo thu tu giam dan:-5 phần 8 ;7 phần 10;-16 phần 19;20 phần 23;214 phần 315 ;205 phan 107

Question

sap xep cac phan so sau theo thu tu giam dan:-5 phần 8 ;7 phần 10;-16 phần 19;20 phần 23;214 phần 315 ;205 phan 107

in progress 0
Madelyn 40 phút 2021-09-14T08:57:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T08:58:59+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự giảm dần

  $\frac{205}{107}$ ; $\frac{20}{23}$ ; $\frac{16}{19}$ ; $\frac{7}{10}$  ; $\frac{214}{315}$ ; $\frac{-5}{8}$ 

  0
  2021-09-14T08:59:11+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  Theo thứ tự giảm dần :

  `=>` $\frac{205}{107}$;$\frac{20}{23}$;$\frac{7}{10}$;$\frac{214}{315}$; $\frac{-16}{19}$; $\frac{-5}{8}$ 

  Xin hay nhất cho nhóm ạ^^

  Chúc bn học tốt <3

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )