Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: $\frac{1}{4}$ ; $\frac{2}{7}$ ; $\frac{1}{3}$

Question

Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: $\frac{1}{4}$ ; $\frac{2}{7}$ ; $\frac{1}{3}$

in progress 0
Alice 1 năm 2021-11-21T06:40:26+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T06:42:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1/3>2/7>1/4

   

  0
  2021-11-21T06:42:17+00:00

  Đáp án:

   Sắp xếp thứ tự từ bé đến lớn là : 1/4 ; 2/7 ; 1/3

  Giải thích các bước giải:

  Ta có :   

  1/4  =  21/84  ;   2/7 = 24/84  ;   1/3 = 28/84

  Mà:

  21/84 < 24/84 < 28/84

  ⇒ Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là : 1/4 ; 2/7 ; 1/3

          

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )