sắp xếp các số hữu tỉ theo thứ tụ tăng dần-[4,12];-5,7;3,21;[-3,15]

Question

sắp xếp các số hữu tỉ theo thứ tụ tăng dần-[4,12];-5,7;3,21;[-3,15]

in progress 0
Skylar 2 tháng 2021-08-15T23:12:13+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T23:13:13+00:00

  Các số hữu tỉ theo thứ tự tăng dần là:

  -5,7;-4,12;-3,15;3;21

   

  0
  2021-08-15T23:13:52+00:00

  Đáp án:

  Các số hữu tỉ theo thứ tự tăng dần là:

  -5,7;-4,12;-3,15;3;21

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )