Sắp xếp hộ mình câu này ạ stay/grandparents/ vacation/ are/ with / next / to / our / going/ summer/.

Question

Sắp xếp hộ mình câu này ạ
stay/grandparents/ vacation/ are/ with / next / to / our / going/ summer/.

in progress 0
Caroline 3 tuần 2021-11-24T17:38:41+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T17:39:53+00:00

  We are going to stay with our grandparents next summer vacation.

  => Chúng tôi sẽ ở với ông bà của chúng tôi vào kỳ nghỉ hè tới.

  #HỌC TỐT NHA!

  #Nocopy

  0
  2021-11-24T17:40:17+00:00

  stay/grandparents/ vacation/ are/ with / next / to / our / going/ summer/.

  => We are going to stay with our grandparents next summer vacation.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )