Sắp xếp lại câu cho đúng: people/ left/ before/ erupted/ Most/ the/ had/ volcano

Question

Sắp xếp lại câu cho đúng:
people/ left/ before/ erupted/ Most/ the/ had/ volcano

in progress 0
Parker 1 tháng 2021-08-31T13:44:51+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T13:46:30+00:00

  ⇒ Most peolple had left before the volcano erupted

  ~ Họk tốt~

  0
  2021-08-31T13:46:41+00:00

  Most people had left before the volcano erupted

  ( Hầu hết mọi người đã rời đi trước khi núi lửa phun )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )