sắp xếp những từ dưới đây để câu hoản chỉnh older/ What/ think/ of/ you/ brother/ the/ do/?/ ->====-…

Question

sắp xếp những từ dưới đây để câu hoản chỉnh
older/ What/ think/ of/ you/ brother/ the/ do/?/
->…………………………………………………………

in progress 0
Alice 3 tháng 2021-09-16T14:21:06+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T14:22:11+00:00

  Hình 

  sap-ep-nhung-tu-duoi-day-de-cau-hoan-chinh-older-what-think-of-you-brother-the-do

  0
  2021-09-16T14:22:38+00:00

  What do you think of the older brother? (Bạn nghĩ gì về anh trai?)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )