– Sắp xếp sự nở vì nhiệt theo thứ tự giảm dần của các chất sau đây: Thuỷ ngân, khí oxi, đồng.

Question

– Sắp xếp sự nở vì nhiệt theo thứ tự giảm dần của các chất sau đây: Thuỷ ngân, khí oxi, đồng.

in progress 0
Harper 1 năm 2021-09-20T14:43:54+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T14:45:30+00:00

  Đáp án: không khí —thuỷ ngân —đồng

   

  Giải thích các bước giải:vì trọng lượng của không khí là183 cm khối 

   Trongj lượng của đồng là:2,55cm khối 

  Trongj lượng của thuỷ  ngân :9cm Khối 

  0
  2021-09-20T14:45:51+00:00

  $\text{• Đáp án •}$

  $-$ $\text{Nở vì nhiệt theo thứ tự giảm dần:}$

  $\text{_Khí oxi < Thuỷ ngân < Đồng_}$

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )