Sau chiến tranh một nhân tố quan trọng giúp nhật bản phát trieenrmanhj mẽ sau này đó là gì

Question

Sau chiến tranh một nhân tố quan trọng giúp nhật bản phát trieenrmanhj mẽ sau này đó là gì

in progress 0
Parker 2 tháng 2021-08-20T05:39:09+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T05:40:28+00:00

  * Nguyên nhân:

   -Truyền thống văn hóa giáo dục lâu đời của người Nhật

   -Hệ thống tổ chức có hiệu quả các nước xí nghiệp công ty

   -Vai trò của nhà nước đưa nền kinh tế tăng trưởng

   – Con người Nhật Bản được đào tạo, chu đáo, có ý chí vươn lên, cần cù lao động, tiết kiệm, kỉ luật

   – Từ đầu đến những năm 90, kinh tế Nhật suy thoái

  0
  2021-08-20T05:40:48+00:00

  Nguyên nhân : 

  * Khách quan : 

  – Điều kiện quốc tế thuận lợi

  – Biết áp dụng thành tựu KHKT vào sản xuất 

  * Chủ quan : 

  – Tuy nhiên, từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX trở về đây, nền kinh tế Nhật bị suy thoái. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )