sau chiến tranh thế giới thứ nhất Em rút ra bài học gì (Mai e thi rồi ại mn giúp e ?

Question

sau chiến tranh thế giới thứ nhất
Em rút ra bài học gì
(Mai e thi rồi ại mn giúp e ?

in progress 0
Claire 4 tháng 2021-08-25T08:06:18+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T08:07:40+00:00

  – Ngày nay, chiến tranh xung đột vẫn thường xuyên diễn ra ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Nếu như cuộc chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra, sẽ không chỉ gây nên một sự thương vong và tổn thất khổng lồ, mà sẽ là cuộc chiến tranh hạt nhân dẫn đến sự hủy diệt toàn nhân loại.

  – Cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình, chống nguy cơ chiến tranh hạt nhân hủy diệt để bảo vệ sự sống của con người và nên văn minh nhân loại đang là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của toàn thể mọi người.

  – Loài người cần mau chóng tìm ra giải pháp để tháo gỡ xung đột, hạn chế tối đã các cuộc chiến tranh mang tính khu vực đang diễn ra hoặc có nguy cơ diễn ra trên thế giới.

  0
  2021-08-25T08:07:50+00:00

  Bài học rút ra từ chiến tranh: – Chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa phát xít là nguồn gôc của chiến tranh. – Chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa phát xít bảo vệ hòa bình thế giới là nguyện vọng của loài người tiến bộ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )