Sau chiến tranh Trịnh-Nguyễn nước ta bị chia cắt bao nhiêu năm, ai là người có công thống nhất đất nước? Help mn ơii

Question

Sau chiến tranh Trịnh-Nguyễn nước ta bị chia cắt bao nhiêu năm, ai là người có công thống nhất đất nước? Help mn ơii

in progress 0
Maria 4 tháng 2021-08-09T03:12:23+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-09T03:13:48+00:00

    Sau chiến tranh Trịnh – Nguyễn nước ta bị chia cắt hơn 150 năm.

    Theo mk thì Nguyễn Ánh có công thống nhất đất nước.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )