Sau hai kế hoạch 5 năm đầu tiên, Liên Xô có những biến đổi về mọi mặt ra sao?

Question

Sau hai kế hoạch 5 năm đầu tiên, Liên Xô có những biến đổi về mọi mặt ra sao?

in progress 0
Anna 1 năm 2021-10-16T12:23:10+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T12:24:50+00:00

  Sau hai kế hoạch 5 năm đầu tiên,Liên Xô có những biến đổi về mọi mặt là:

  +,Trong nông nghiệp,93% số nông hộ với trên 90% diện tích canh tác đã được đưa vào nền nông nghiệp tập thể hóa,có quy mô sản xuất lớn và cơ sở vật chất-kĩ thuật được cơ giới hóa.

  +,Trong văn hóa-giáo dục,Liên Xô đã thanh toán nạn mũ chữ,xây dựng hệ thống giáo dục thống nhất,hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học trong cả nước và thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở các thành phố.

  Chúc bạn học tốt

  0
  2021-10-16T12:24:56+00:00

  – Ưu tiên, phát triển công nghiệp nặng

  – Thực hiện thâm canh trong sản xuất nông nghiệp

  – Đẩu mạnh tiến bộ khoa học, kĩ thuật

  – Tăng cường sức mạnh quốc phòng

  *Thành tựu:

  – Công nghiệp tăng bình quân hằng năm: 9,6% (đứng thứ 2 thế giới sau Mĩ)

  – Khoa học – kĩ thuật:

  + 1957: Liên Xô là nước đầu tiên phóng vệ tinh nhân tạo

  + Phóng con tàu phương Đông đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất

  *Chính sách đối ngoại:

  – Duy trì hòa bình thế giới và tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập các dân tộc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )