Sau hiệp định Giơ-ne-vơ , vì sao đất nước ta , nhân dân ta phải chịu nỗi đau chia cắt?

Question

Sau hiệp định Giơ-ne-vơ , vì sao đất nước ta , nhân dân ta phải chịu nỗi đau chia cắt?

in progress 0
Everleigh 2 tháng 2021-09-28T14:45:36+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T14:46:45+00:00

       Sau thất bại nặng nề ở Điện Biên Phủ, ngày 21-7-1954 thực dân Pháp buộc phải kí Hiệp định Giơ-ne-vơ, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược kết thúc, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đã đoàn kết xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh chống âm mưu chia cắt nước ta của đế quốc Mĩ.
  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

  0
  2021-09-28T14:47:12+00:00

  – Việt Nam tạm thời bị chia cắt thành hai vùng tập trung quân sự theo hiệp định.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )