sau hiệp ước nhâm tuất triều đình đã có hành động gì

Question

sau hiệp ước nhâm tuất triều đình đã có hành động gì

in progress 0
aikhanh 2 tháng 2021-10-06T09:18:11+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T09:19:35+00:00

  Có hành động: Tập trung lực lượng đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Trung và Bắc Kỳ.

  0
  2021-10-06T09:19:48+00:00

  Sau hiệp ước Nhâm Tuất triều đình đã có hành động là tập trung lực lượng đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Trung và Bắc Kỳ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )