Sau khi căn bản hoàn thành công cuộc bình định Việt Nam bằng quân sự, thực dân Pháp đã tiến hành cuộc khai thác thuộc địa có quy mô lớn ở đâu?

Question

Sau khi căn bản hoàn thành công cuộc bình định Việt Nam bằng quân sự, thực dân Pháp đã tiến hành cuộc khai thác thuộc địa có quy mô lớn ở đâu?

in progress 0
Vivian 1 năm 2021-10-27T21:00:31+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T21:02:18+00:00

  Theo như mình tìm hiểu, thì là ở Nam Kì bạn nhé (Việt Nam bị chia thành 3 phần)

  0
  2021-10-27T21:02:24+00:00

  Theo như mình tìm hiểu, thì là ở Nam Kì ,Bắc Kì bạn nhé (Việt Nam bị chia thành 3 phần)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )