Sau khi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn kết thúc, Nguyễn Trãi đã nhận định:’Xã tắc từ đây vững bền , giang sơn từ đây đổi mới “.Bằng những kiến thức đã học em

Question

Sau khi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn kết thúc, Nguyễn Trãi đã nhận định:’Xã tắc từ đây vững bền , giang sơn từ đây đổi mới “.Bằng những kiến thức đã học em hãy làm rõ nhận định trên?

in progress 0
Iris 2 tuần 2021-11-28T13:38:58+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-11-28T13:40:15+00:00

    Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn diễn ra trong bối cảnh nhà Minh xâm lược và đặt ách đô hộ lên Đại Việt. Dưới ách đô hộ tàn bạo của nhà Minh, nhân dân Đại Việt đã phải chịu biết bao đau khổ.

    Khởi nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi, đánh đuổi hoàn toàn giặc Minh ra khỏi bờ cõi. “Xã tắc từ đây vừng bền. Giang sơn từ đây đổi mới”.

    Lời thơ của Nguyễn Trãi chùng xuống nhưng vẫn có sức nặng, sức vang đội đối với người đọc. Dân tộc ta đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, đã phải gồng mình chịu đựng sự xâm lược của nhà Minh. Kết quả của sự cố gắng đó chính là sự “vững bền” “đổi mới” giang sơn. Nguyễn Trãi đã mượn hình ảnh to lớn, bao la của vũ trụ “càn khôn” và “nhật nguyệt” để nói lên sự trường tồn, thái bình, thịnh vượng của một quốc gia.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )