Sau khi đảng cộng sản Trung Quốc giành thắng lợi , Mao Trạch Đông lên nắm quyền ảnh hưởng tốt hay xấu tới Việt Nam và ảnh hưởng gì ? Nêu 6 chữ vàng nó

Question

Sau khi đảng cộng sản Trung Quốc giành thắng lợi , Mao Trạch Đông lên nắm quyền ảnh hưởng tốt hay xấu tới Việt Nam và ảnh hưởng gì ? Nêu 6 chữ vàng nói về mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam

in progress 0
Delilah 3 tháng 2021-09-18T03:35:08+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T03:36:40+00:00

  Sau khi đảng cộng sản Trung Quốc giành thắng lợi , Mao Trạch Đông lên nắm quyền ảnh hưởng tốt tới Việt Nam , vì Mao Trạch Đông theo phe xã hội chủ nghĩa .

  – Ảnh hưởng là : nhờ có sự hợp tác với Trung Quốc nên các nước mới dần biết đến nước ta , đặc biệt do Mao Trach Đông lên nắm quyền nên nước ta đã nhận được rất nhiều sự viện trợ của Trung Quốc .

  – 6 chữ vàng nói về mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam là : ” láng giềng hữu nghị , hợp tác toàn diện , ổn định lâu dài , hướng tới tương lai .”

  ~CHÚC BẠN HỌC TỐT~

  0
  2021-09-18T03:37:02+00:00

  * Mao Trạch Đông lên nắm quyền ảnh hưởng tốt tới Việt Nam vì ông theo về xã hội chủ nghĩa .
  * Sự ảnh hưởng  : nhờ sự hợp tác vs Trung Quốc nên các nước khác dần biết đến nước ta nhiều hơn 
  * Chữ : Ổn định lâu dài . Hướng tới tương lai . Hữu nghị láng giềng . Hợp tác toàn diện

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )