Sau khi đế quốc Áo Hung tan rã thì quốc gia nào xuất hiện

Question

Sau khi đế quốc Áo Hung tan rã thì quốc gia nào xuất hiện

in progress 0
Cora 1 năm 2021-08-28T02:14:37+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T02:16:27+00:00

  Sau khi đế quốc Áo Hung tan rã thì  xuất hiện các quốc gia như :  Áo, Tiệp Khắc và Hungary.

  0
  2021-08-28T02:16:29+00:00

  xuất hiện 3 quốc gia: Áo , Tiệp Khắc ,  Hungary.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )