Sau khi di chuyển qua khe xinap, chất trung gian hóa học tác động lên bộ phận nào sau đây để làm thay đổi tính thấm của màng sau xinap A. Các vị trí k

Question

Sau khi di chuyển qua khe xinap, chất trung gian hóa học tác động lên bộ phận nào sau đây để làm thay đổi tính thấm của màng sau xinap
A. Các vị trí khác nhau trên màng sau xinap. B. Lớp trong của màng sau xinap.
C. Lớp ngoài của màng sau xinap. D. Các thụ thể trên màng sau xinap.

in progress 0
Audrey 2 tháng 2021-10-09T16:21:32+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T16:23:14+00:00

  Đáp án:

  Sau khi di chuyển qua khe xinap, chất trung gian hóa học tác động lên bộ phận nào sau đây để làm thay đổi tính thấm của màng sau xinap A. Các vị trí khác nhau trên màng sau xinap. B. Lớp trong của màng sau xinap. C. Lớp ngoài của màng sau xinap. D. Các thụ thể trên màng sau xinap.

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-09T16:23:23+00:00

  Đáp án:B

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )