sau khi đuổi quân xâm lược Hán,Hai Bà Trưng đã làm để giữ vững nền độc lập?Những việc làm của Trưng Trắc có ý nghĩa và tác dụng như thế nào?

Question

sau khi đuổi quân xâm lược Hán,Hai Bà Trưng đã làm để giữ vững nền độc lập?Những việc làm của Trưng Trắc có ý nghĩa và tác dụng như thế nào?

in progress 0
Hailey 1 tháng 2021-11-10T20:25:56+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:26:59+00:00

  Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn làm vua (Trưng Vương), đóng đô ở Mê Linh và phong chức tước cho những người có công, thành lập chính quyền tự chủ.

  Các Lạc tướng được giữ quyền cai quản các huyện. Trưng Vương xá thuế hai năm liền cho dân. Luật pháp hà khắc cùng các thứ lao dịch nặng nề của chính quyền đô hộ bị bãi bỏ.

  Được tin Hai Bà Trưng khởi nghĩa, vua Hán nổi giận, hạ lệnh cho các quận miền Nam Trung Quốc khẩn trương chuẩn bị xe, thuyền, làm thêm đường sá, tích trữ lương thực để sang đàn áp nghĩa quân.

  0
  2021-11-10T20:27:00+00:00

  sau khi đánh đuổi đc quân xâm lược Hán , Trưng Trắc đc suy tôn lên làm vua, đóng đô ở Mê Linh và phong chức tước cho những người có công, thành lập chính quyền tự chủ.

  Ý nghĩa: làm cho đất nước ngày càng phát triển hơn, khẳng định nền độc lập tự chủ của dân tộc nước ta. 

  Nhớ bình chọn cho mik câu trả lời hay nhất nha cảm ơn bạn nhiều !!!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )