Sau khi giải phóng miền Nam năm 1975 xã hội (xã hội chủ nghĩa) đã xóa bỏ những gì của xã hội cũ, và giữ lại những gì của xã hội cũ

Question

Sau khi giải phóng miền Nam năm 1975 xã hội (xã hội chủ nghĩa) đã xóa bỏ những gì của xã hội cũ, và giữ lại những gì của xã hội cũ

in progress 0
Adeline 3 giờ 2021-09-08T14:21:58+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-08T14:23:35+00:00

    Sau khi quân đội Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam, viện trợ quân sự của Mỹ cho Việt Nam Cộng hòa đã dần bị cắt giảm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )