Sau khi học bài học, học sinh “làm” được gì để tiếp nhận (chiếm lĩnh) và vận dụng kiến thức, kỹ năng của chủ đề?

Question

Sau khi học bài học, học sinh “làm” được gì để tiếp nhận (chiếm lĩnh) và vận dụng kiến thức, kỹ năng của chủ đề?

in progress 0
Ariana 2 tháng 2021-08-06T21:20:37+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T21:22:28+00:00

  Sau khi học bài học, học sinh “làm” được  để tiếp nhận (chiếm lĩnh) và vận dụng kiến thức, kỹ năng của chủ đề là:

  – Hiểu được nội dung của chủ đề đó.

  – Nắm vững được trọng tâm và kiến thức của bài.

  – Ứng dụng bài đó vào trong cuộc sống.

  0
  2021-08-06T21:22:36+00:00

  -Học sinh nêu được:

  + Các việc bản thân tự giác làm ở nhà, ở trường.

  +Sự cần thiết phải tự giác làm những việc đó.

  + Học sinh đánh giá được: Thái độ, hành vi tự giác của bản thân và của người khác.

  + Học sinh vận dụng được những kiến thức, kĩ năng đã học để tự giác thực hiện các việc của mình trong thực tiễn đời sống hằng ngày.

  +Học sinh cần học lại bài cũ đọc đi đọc lại

  + Học thuộc và tự nghĩ ra các câu hỏi trong bài học để trả lời rồi vận dụng vào bài học

                            

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )