Sau khi lật đổ triều đình Tây Sơn, Nguyễn Ánh đã lập lại chế độ phong kiến tập quyền như thế nào? Hãy nêu những nhận xét, đánh giá của em về các chính

Question

Sau khi lật đổ triều đình Tây Sơn, Nguyễn Ánh đã lập lại chế độ phong kiến tập quyền như thế nào? Hãy nêu những nhận xét, đánh giá của em về các chính sách đó.

in progress 0
Iris 1 năm 2021-07-20T19:04:30+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  1
  2021-07-20T19:05:34+00:00

  a/ Chính sách đối Nội

  – Năm 1802 , Nguyễn Ánh đặt Niên hiệu là Gia Long , lấy Phú Xuân làm kinh đô

  – Năm 1806 , ông lên ngôi Hoàng đế , lặp lại chế độ quân chủ chuyên chế 

  b/ Luật pháp

  – Năm 1815 , nhà Nguyễn ban hành luật Gia Long 

  c/ Chính sach đối ngoại

  – Thần phục nhà Thanh

  – Đóng cửa với các nước phương Tây

  0
  2021-07-20T19:06:21+00:00

  Sau khi lập đổ triều đình Tây Sơn, Nguyễn Ánh đã lập lại chế độ phong kiển tập quyền :

  -Nhà vua đứng đầu nắm mọi quyền hành, chực tiếp điều hành mọi việu tù trung ương tới địa phương.

  -Luật pháp: Năm 1815 ban hành bộ Hoàng Triều Luật Lệ ( luật Gia Long).

  -Hành chính: Chia cả nước làm 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc Thừa Thiên.

  -Quân đội:Gồm nhiều binh chủng, xây dựng thành trì vững chắc ở kinh đô và các trấn, lập hệ thống trạm ngựa từ Nam Quan đến Cà Mau.

  -Ngoại dao: Với nhà Thanh thì thuần phục, còn với các nước phương Tây thì từ chối sự tiếp súc .

  -Nông nghiệp: Lập nhiều làng ấp mới, tổ chức di dân, lập đồn điền, cho lặp lại chế độ quân điền.

  -Công nghiệp: Lập nhiều xưởng đúc súng, tiền, đóng tàu, ngành khai mỏ phát triển nhưng kĩ thuận lạc hậu và hoạt động thất thường, các nghề thủ công vẫn phát triển nhưng thợ thủ công phải nộp thuế sản phẩm nặng nề, buôn bán trong nc có nhiều thuận lợi xuất hiện nhiều thị tứ mới.

  Những nhân xét, đánh giá của em về những chính sách đó là:

  – Một số làng áp mới như Tiền Hải( thái bình), kim Sơn( ninh bình)

  -Hiệu quả của các chính sách ko đạt được nhiều do các nạn tha nhũng của quan lại,…

  -Địa chủ, cường hào cướp đoạt ruộng đất của nhân dân.

  -Triều đình nhà Nguyễn thì bất lực không làm gì được để ngừng việc chống tham nhũng và việc địa chủ cường hào chiếm đoạt ruộng đất của nhân dân.

  » Nhân dân vẫn sống khổ cực đói khổ, nạn đói và dịch bệnh hoành hành, vẫn phải bỏ làng đi phiêu tán khắp nơi.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )