Sau khi quân Phổ chuẩn bị tấn công vào nước Pháp , giai cấp tư sản Pháp thành lập chính phủ lâm thời với tên gọi là gì ? A. Chính phủ Lập quốc B. C

Question

Sau khi quân Phổ chuẩn bị tấn công vào nước Pháp , giai cấp tư sản Pháp thành lập chính phủ lâm thời với tên gọi là gì ?
A. Chính phủ Lập quốc
B. Chính phủ Vệ quốc
C. Chính phủ Cứu quốc
D. Chính phủ yêu nước

in progress 0
Reagan 4 tuần 2021-07-08T17:36:33+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:37:56+00:00

  Sau khi quân Phổ chuẩn bị tấn công vào nước Pháp , giai cấp tư sản Pháp thành lập chính phủ lâm thời với tên gọi là gì ?
  A. Chính phủ Lập quốc
  B. Chính phủ Vệ quốc
  C. Chính phủ Cứu quốc
  D. Chính phủ yêu nước
  ⇒ Chọn B

  0
  2021-07-08T17:38:22+00:00

  Sau khi quân Phổ chuẩn bị tấn công vào nước Pháp , giai cấp tư sản Pháp thành lập chính phủ lâm thời với tên gọi là  gì ?
  A.  Chính phủ Lập quốc
  B.  Chính phủ Vệ quốc ( chọn )
  C.  Chính phủ Cứu quốc 
  D.  Chính phủ yêu nước

  Giải thích

  Sau khi quân Phổ chuẩn bị tấn công vào nước Pháp , giai cấp tư sản Pháp thành lập chính phủ lâm thời với tên gọi là ” Chính phủ Vệ quốc” với sự kiên quyết chiến đấu bảo vệ tổ quốc của nhân dân Pháp

  chúc bạn học tốt , nocopy 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )