sau khi thống nhất đất nước nhà Đinh đã lm j để dựng đất nước . – Đánh giá những việc làm đó của nhà đinh

Question

sau khi thống nhất đất nước nhà Đinh đã lm j để dựng đất nước .
– Đánh giá những việc làm đó của nhà đinh

in progress 0
Gabriella 4 giờ 2021-09-07T13:56:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T13:57:57+00:00

  Những việc làm để xây dựng đất nước của nhà Đinh:

  – Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng), đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô tại Hoa Lư (Ninh Bình).

  – Năm 970, vua Đinh đặt niên hiệu là Thái Bình, sai sứ sang giao hảo với nhà Tống.

  – Phong vương cho các con, cử các tướng lĩnh thân cận nắm giữ các chức vụ chủ chốt.

  – Xây dựng cung điện, đúc tiền để tiêu dùng trong nước. Đưa ra những hình phạt khắc nghiệt (ném vào vạc dầu, vứt vào chuồng hổ,…) để xử phạt những kẻ phạm tội.

  => Như vậy, những việc làm trên của Đinh Bộ Lĩnh nhìn chung đều mang ý nghĩa củng cố nền độc lập tự chủ và tăng cường tiềm lực của

  0
  2021-09-07T13:57:58+00:00

  Sau khi thống nhất đất nước nhà Đinh đã lm gì để dựng đất nước ?

  – Lên ngôi Hoàng đế 

  – Năm 970, vua Đinh sai sứ sang giao hảo với nhà Tống 

  – Phong vương cho các con, cử các tướng lĩnh thân cận nắm giữ các chức vụ chủ chốt

  – Xây dựng cung điện, đúc tiền để tiêu dùng trong nước. Đưa ra những hình phạt khắc nghiệt để xử phạt những kẻ phạm tội

  Đánh giá những việc làm đó của nhà đinh

  – Khẳng định độc lập, chủ quyền của đất nước và nc ta ngang hàng với TQ , không phải là một nước phụ thuộc

  – Giữ mối quan hệ để tránh đụng độ với một nước mạnh trong khi tình hình đất nước vừa mới ổn định

  – Tránh tình trạng loạn lạc

  – Xây dựng kinh tế, ổn định cuộc sống nhân dân

  – Ổn định đất nước nhanh chóng để xây dựng tiềm lực quốc gia

  #Xin hay nhất + 5sa0 + 1 tym

  #Rinn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )