sau khi thống nhất đất nước, Quốc Hội và Chính Phủ đã có những quyết định quan trọng gì? *

Question

sau khi thống nhất đất nước, Quốc Hội và Chính Phủ đã có những quyết định quan trọng gì? *

in progress 0
Piper 4 tuần 2021-07-08T19:45:05+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T19:46:44+00:00

     Sau khi thống nhất đất nước, Quốc Hội và Chính Phủ đã có những quyết định quan trọng là: lấy tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định Quốc huy; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng. Quốc ca là bài Tiến quân ca; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài Gòn – Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.

  Chúc bạn học tốt!

  Xin ctlhn cho nhóm nhé!

  Cái này trong sách cx có mà bạn ơi!

  0
  2021-07-08T19:46:54+00:00

  +Lấy tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  +Quyết định Quốc huy.

  +Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng.

  +Quốc ca là bài Tiến quân ca.

  +Thủ đô là Hà Nội.

  TP.Sài Gòn – Gia Định đổi tên là TP. Hồ Chí Minh.

  #xin hay nhất#

  ~Kem~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )