Sau khởi nghĩa giành thắng lợi, Lí Bí đã có những biện pháp gì để xây dựng, củng cố chính quyền?

Question

Sau khởi nghĩa giành thắng lợi, Lí Bí đã có những biện pháp gì để xây dựng, củng cố chính quyền?

in progress 0
Samantha 1 năm 2021-07-23T09:03:41+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T09:04:43+00:00

  Đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở cửa sông Tô Lịch (Hà Nội), đặt niên hiệu là Thiên Đức 

  Lý Bí đã chia chính quyền thành 2 ban

  Ban văn: Tinh Thiều

  Ban võ: Phạm Tu

  #TNT

  0
  2021-07-23T09:05:31+00:00

  – Lên ngôi Hoàng đế (Lý Nam Đế) vào đầu năm 544.

  – Đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở cửa sông Tô Lịch (Hà Nội), đặt niên hiệu là Thiên Đức (đức trời).

  – Thành lập triều đình với hai ban văn, võ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )