Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng ở hai miền Bắc – Nam có thuận lợi và khó khăn gì?

Question

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng ở hai miền Bắc – Nam có thuận lợi và khó khăn gì?

in progress 0
Alexandra 2 tháng 2021-08-18T22:30:25+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T22:31:32+00:00

  * Những thuận lợi Trải qua hơn 20 năm (1954 – 1975) tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền Bắc đã đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện, đã xây dựng được những xơ sở vật chất – kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội. Miền Nam hoàn toàn giải phóng, chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền trung ương Sài Gòn bị sụp đổ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra. Chiến tranh kết thúc, đất nước thống nhất, hòa bình trở lại là điều kiện quan trọng để thống nhất toàn diện đất nước và để nhân dân cả nước chung tay xây dựng xã hội chủ nghĩa.  * Những khó khăn Ở miền Bắc, cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mĩ  đã tàn phá nặng nề, gây hậu quả lâu dài đối với miền Bắc. “Chiến tranh phá hoại của Mĩ đã phá hủy hầu hết những cái mà nhân dân ta đã tốn biết bao công sức để xây dựng nên, làm cho quá trình tiến lên sản xuất lớn bị chậm lại đến vài ba kế hoạch 5 năm”.  Ở miền Nam, các cơ sở của chủ nghĩa thực dân mới ở địa phương vùng mới giải phóng cùng bao di hại xã hội vẫn còn tồn tại.  Kinh tế hai miền phát triển mất cân đối, sản xuất nhỏ phân tán là chủ yếu, lệ thuộc nặng nề vào viện trợ từ bên ngoài. Đội ngũ thất nghiệp lên tới hàng triệu người. Cuộc chiến tranh của Mĩ đã gây ra hậu quả nặng nề. Nhiều làng mạc, đồng ruộng bị tàn phá. Nửa triệu héc ta ruộng đất bị bỏ hoang. Một triệu hec ta rừng bị chất độc hóa học và bom đạn cày xới. Vô số bom mìn còn bị vùi lấp trên các cánh đồng, ruộng vườn và nơi cư trú của nhân dân. Đội ngũ thất nghiệp lên tới hang triệu người. Số người mù chữ chiếm tỷ lệ lớn trong dân cư. Miền Nam có nền kinh tế trong chừng mực nhất định phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa, song về cơ bản vẫn mang tính chất của kinh tế nông nghiệp, sản xuất nhỏ và phân tán, phát triển không cân đối, lệ thuộc nặng nề vào viện trợ bên ngoài.  Vượt qua những khó khăn, phát huy những thuận lợi, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân thống nhất toàn diện đất nước và từng bước phục hồi, xây dựng lại đất nước ngày càng to đẹp hơn, đàng hoàng hơn. 

  NOCOPY

  0
  2021-08-18T22:31:32+00:00

  * Thuận lợi:

  – Đại thắng Xuân 1975 đã đưa đất nước ta bước vào kỉ nguyên độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

  – Trải qua hơn hai mươi năm (1954 – 1975) tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền Bắc đã xây dựng được cơ sở vật chất – kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội.

  – Miền Nam hoàn toàn giải phóng, chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền Sài Gòn bị sụp đổ.

  * Khó khăn:

  – Chịu hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại, làm chậm quá trình phát triển đất nước.

  – Di hại của xã hội cũ vẫn tồn tại.

  – Số người mù chữ chiếm tỷ lệ lớn trong dân cư.

  – Kinh tế miền Nam phát triển theo hướng tư bản, song về cơ bản mang tính chất kinh tế nông nghiệp, sản xuất nhỏ và phân tán, phát triển không cân đối, lệ thuộc viện trợ từ nước ngoài.

  no coppy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )