Sau thất bại công cuộc tiến công việt bắc thu đông 1947 thực dân pháp thực hiện chính sách người việt trị người việt, lấy chiến tr

Question

Sau thất bại công cuộc tiến công việt bắc thu đông 1947 thực dân pháp thực hiện chính sách người việt trị người việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh nhằm mục đích gì

in progress 0
Julia 1 năm 2021-10-06T21:23:46+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T21:25:09+00:00

  * Mục đích

  Với tầm nhìn chiến lược, dự kiến đúng cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp sẽ diễn ra lâu dài, gian khổ, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ động sớm chuẩn bị Căn cứ địa Việt Bắc. Thực tế cho thấy, Căn cứ địa Việt Bắc đã tạo điều kiện thuận lợi, an toàn để từ đây Trung ương Đảng lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng Việt Nam giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Việc tổ chức, xây dựng Căn cứ địa Việt Bắc đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý, cần phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

  # Don’t worry, the right ones won’t leave.

  # vhthuconan1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )