SẾP CÁC PHÂN SỐ THEO THỨ TỰ TỪ LỚN ĐẾN BÉ 8/11 ; 8/5; 8/7

Question

SẾP CÁC PHÂN SỐ THEO THỨ TỰ TỪ LỚN ĐẾN BÉ
8/11 ; 8/5; 8/7

in progress 0
Samantha 19 phút 2021-10-12T02:21:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T02:22:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có : `8/11 ; 8/5 ; 8/7`

  Quy đồng : `280/385 ; 616/385 ; 440/385`

  sắp xếp : `616/385 ; 440/385 ; 280/385`

  -> `8/5 ; 8/7 ; 8/11`

  0
  2021-10-12T02:23:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $\frac{8}{5}$; $\frac{8}{7}$; $\frac{8}{11}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )