Sinh hoạt nền nếp có lợi ích gì

Question

Sinh hoạt nền nếp có lợi ích gì

in progress 0
Charlie 1 tháng 2021-08-05T15:57:41+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T15:59:10+00:00

  _ Sinh hoạt nề nếp giúp chúng ta tự tin hơn trong cuộc sống.

  _ Học được tính độc lập và tự chủ.

  _ Có sức khỏe tốt hơn.

  _ Điều tiết đồng hồ sinh học.

  0
  2021-08-05T15:59:40+00:00

  Lợi ích : 

  – Sinh hoạt nề nếp giúp ta tự tin trong cuộc sống

  – Học đc tính độc lập và tự chủ

  – Có sức khỏe tốt hơn

  – Điều tiết đồng hồ sinh học

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )