sinh học 7: đại diện có hình thức sinh sản vô tính

Question

sinh học 7: đại diện có hình thức sinh sản vô tính

in progress 0
Charlie 3 tuần 2021-07-10T11:39:54+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:41:40+00:00

  Đại diện có hình thức sinh sản vô tính:

  – Phân đôi: Trùng roi, trùng giày, trùng biến hình,…

  – Mọc chồi: San hô, thuỷ tức,..

  – Phân mảnh: giun dẹp,…

  – Trinh sản: Ong đực,…

   

  0
  2021-07-10T11:41:41+00:00

  +Phân đôi: động vật đơn bào( trùng roi,trùng giày,…) và giun dẹp (đỉa,vắt)

  +Nảy chồi: ruột khoang như thủy tức, hải quỳ..

  +Phân mảnh: bọt biển và giun dẹp(đỉa,vắt)

  +Trinh sinh: các loài chân đốt như ong, kiến, rệp

  vote hay nhất giúp mình nhé 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )