Sinh sản hữu tính là gì quá trình sinh sản hữu tính ở động vật gồm giai đoạn nào

Question

Sinh sản hữu tính là gì quá trình sinh sản hữu tính ở động vật gồm giai đoạn nào

in progress 0
Maya 3 tháng 2021-07-12T16:06:45+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T16:08:03+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Sinh sản hữu tính ở động vật thường gồm 3 giai đoạn nối tiếp nhau đó là :

  – Giai đoạn hình thành tinh trùng và trứng

  + Một tế bào sinh tinh (2n) giảm phân tạo ra 4 tinh trùng (n).

  – Giai đoạn thụ tinh: giao tử đực (tinh trùng) (n)

  + giao tử cái (trứng) (n) R hợp tử (2n)

  Nếu thấy hay thì cho mình 5* và CTLHN nhá

  #TreTrau

  0
  2021-07-12T16:08:07+00:00

  Sinh sản hữu tính là gì quá trình sinh sản hữu tính ở động vật gồm giai đoạn nào??

  Gồm 3 giai đoạn :Giai đoạn hình thành trứng và tinh trùng, giai đoạn thụ tinh, giai đoạn phát triển phôi, hình thành cơ thể mới.

  $@Shun$~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )