Sinh vật có khả năng phân bố rộng trong trường hợp nào: A. Khoảng chống chịu rộng B. Khoảng thuận lợi rộng C. Điểm gây chết thấp

Question

Sinh vật có khả năng phân bố rộng trong trường hợp nào:
A. Khoảng chống chịu rộng B. Khoảng thuận lợi rộng
C. Điểm gây chết thấp D. Ổ sinh thái rộng

in progress 0
Aubrey 1 tháng 2021-08-05T15:56:00+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T15:57:20+00:00

  $D.$ Ổ sinh thái rộng

  *

  *

  Ổ sinh thái bao gồm nhiều loại về nơi ở; thức ăn; nhiệt độ; độ ẩm;… $→$Ổ sinh thái càng rộng thì loài đó phân bố rộng.

  0
  2021-08-05T15:57:52+00:00

  Đáp án:

  D

  Giải thích các bước giải:

  Tất cả các chỉ số như: khoảng chống chịu, khoảng thuận lợi, điểm gây chết,… đều chỉ nói đến đặc điểm của 1 nhân tố sinh thái nhất định.

  Sự phân bố của loài phụ thuộc vào nhiều nhân tố khác nhau, vì các nhân tố sinh thái cùng tác động tổng hợp lên sinh vật, nếu chỉ có giới hạn rộng về 1 nhân tố nào đó, mà những nhân tố khác hẹp, vậy chúng cũng không thể phân bố rộng.

  Sinh vật có khả năng phân bố rộng trong trường hợp ổ sinh thái rộng. Ổ sinh thái của một loài là ‘không gian sinh thái’ mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái quy định sự tồn tại và phát triển lâu dài của loài. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )