Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu giữa hai chữ số của số đó bằng 5 là

Question

Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu giữa hai chữ số của số đó bằng 5 là

in progress 0
Hadley 3 tuần 2021-08-23T06:04:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T06:06:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Các cặp số có 2 chữ số và hiệu 2 số là 6 là : ( 5 ; 0) ; ( 6 ; 1 ) ; ( 7 ; 2 ) ; ( 8 ; 3 ) ; ( 4 ; 9 )

  Ta thấy số cần tìm là số bé nhất có hai chữ số

  ⇒ Vậy số cần tìm là 16, vì 16 là số bé nhất có hai chữ số mà hiệu giữa hai chữ số của nó bằng 5.

  0
  2021-08-23T06:06:26+00:00

  Đáp án:

  16 

  Giải thích:

  Hiệu của hai chữ số bằng 5 nên hai chữ số đó có thể là cặp (5;0); (6;1); (7;2); (8;3); (4;9)

  Nhưng số cần tìm là số bé nhất có hai chữ số, vậy số cần tìm là 16, vì 16 là số bé nhất có hai chữ số mà hiệu giữa hai chữ số bằng 5.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )