Sô bị chia = 7,525 Số chia =8,75 thương có một chữ số ở phầm thập phân số dư =? mik cho câu trả lời hay nhất cho

Question

Sô bị chia = 7,525
Số chia =8,75
thương có một chữ số ở phầm thập phân
số dư =?
mik cho câu trả lời hay nhất cho

in progress 0
Autumn 2 tháng 2021-10-14T07:00:04+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T07:01:29+00:00

  Đáp án:

  Sô bị chia = 7,525 Số chia =8,75 thương có một chữ số ở phầm thập phân số dư =?

  =7,525-8,75

  =0.8(dư  0,525)

  => số dư là :0,525

   

  0
  2021-10-14T07:01:59+00:00

  Ta có : 

  7,525 : 8,75= 0,8 (dư 0,525)

  ⇒ Số dư là 0,525

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )