Số bị trừ hơn số trừ 362 đơn vị. Hiệu kém số trừ 48 đơn vị. Tìm số bị trừ

Question

Số bị trừ hơn số trừ 362 đơn vị. Hiệu kém số trừ 48 đơn vị. Tìm số bị trừ

in progress 0
Gabriella 5 tháng 2021-07-21T09:20:37+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T09:22:20+00:00

  Theo bài ra ta có

  Số bị trừ hơn số trừ 362 đv

  `=>` Hiệu 2 số là 362

  Mà hiệu kém số trừ 48 đơn vị

  `=>` Số trừ là : 362 + 48 = 410

  `=>` Số bị trừ là : 410+362 = 772

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )