số các ước stn có 2 chữ số của 45 là Giải giúp mình với ạ

Question

số các ước stn có 2 chữ số của 45 là
Giải giúp mình với ạ

in progress 0
Anna 1 năm 2021-09-25T15:35:36+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-25T15:37:08+00:00

  Đáp án:

  Ta thấy:

  `45 = 1 . 45 = 3 . 15 = 5 . 9 = (-1) . (-45) = (-3) . (-15) = (-5) . (-9)`.

  Vậy `Ư{45} = {1; -1; 3; -3; 5; -5; 9; -9; 15; -15; 45; -45}`.

  Vì đề bài yêu cầu các ước đó là số tự nhiên có 2 chữ số.

  Vậy số cần tìm là 15 và 45.

  Vậy có 2 ước là số tự nhiên có 2 chữ số của 45.

  Chúc học tốt!!!

   

   

  0
  2021-09-25T15:37:20+00:00

  `text{Ta có:}`

  45 = $3^{2}$ . 5

  `text{ƯCLN của 45 là 45}`

  `text{Ư(45) = {1; -1; 3; -3; 5; -5; 9; -9; 15; -15; 45; -45}}`

  Nhưng vì đề bài phải có số các ước stn có 2 chữ số nên số cần tìm là 15,45

  `text{Vậy số cần tìm là 15, 45}`

  @`text{Rinne}`

  #`text{Sếu}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )