Số có tận cùng là 5 có chia hết cho 5 và 3 đúng hay sai Điểm M là trung điểm của CE nếu ; A. MC + EM = CE và MC = EM B . Điểm M nằm giữa hai điểm còn

Question

Số có tận cùng là 5 có chia hết cho 5 và 3 đúng hay sai
Điểm M là trung điểm của CE nếu ;
A. MC + EM = CE và MC = EM
B . Điểm M nằm giữa hai điểm còn lại
C. Điểm C và E cách đều nhau
D. MC = EM

in progress 0
Delilah 3 tuần 2021-11-19T10:46:38+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T10:47:50+00:00

  $\text{ Số có tận cùng là 5 có chia hết cho 5 và 3 là : Sai }$

  $\text{ Vì có số tận cùng là 5 nhưng không chia hết cho 3 như : 35 ; 25 ; 65 ; …. }$

  $\text{ Điểm M là trung điểm của CE nếu : }$

  $\text{ C. Điểm C và E cách đều }$

  $\text{ Chíp:33 }$

  $\text{ Chúc bạn học tốt!!! :33 }$

   

  0
  2021-11-19T10:48:09+00:00

  Số có tận cùng là $5$ có chia hết cho $5$ và $3$ là : Sai 

  Điểm M là trung điểm của CE nếu  

  A. MC + EM = CE và MC = EM

  B . Điểm M nằm giữa hai điểm còn lại

  C. Điểm C và E cách đều nhau

  D. MC = EM

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )