Số có thể điền vào chỗ chấm : 76555 < 7655... < 76560 là

Question

Số có thể điền vào chỗ chấm : 76555 < 7655... < 76560 là

in progress 0
Iris 3 tháng 2021-09-08T17:00:58+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T17:02:26+00:00

  Đáp án:

   76555<7655..<76560

  có thể điền là 6,7,8,9

  0
  2021-09-08T17:02:27+00:00

  ` 76555<7655…<76560`

  `text{Số cần điền vào chỗ trống là : 6;7;8;9}`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )