Số dân châu Phi 2001 ? Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên?

Question

Số dân châu Phi 2001 ? Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên?

in progress 0
Hadley 1 tháng 2021-10-06T20:46:48+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T20:48:31+00:00

  SỐ DÂN CHÂU PHI 2001 HƠN 818 TRIỆU

  TỈ LỆ GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN: 2,4%

  CAO NHẤT THẾ GIỚI

  0
  2021-10-06T20:48:35+00:00

  số dân châu Phi 2001 hơn 818 triệu dân

  tỉ lệ gia tăng tự nhiên ở châu Phi cao nhất thế giới là 2,4%

  Chúc bạn học tốt ^^

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )