sơ đồ mạch điện gồm(D1 nối tiếp biến trở) song song D2 . U=12V không đổi, D1(10V-12W). D2(12V-3W) a) D1, D2 sáng bthuong, Rbientro tham gia vào mạch l

Question

sơ đồ mạch điện gồm(D1 nối tiếp biến trở) song song D2 . U=12V không đổi, D1(10V-12W). D2(12V-3W)
a) D1, D2 sáng bthuong, Rbientro tham gia vào mạch là bao nhiêu
b) công suất của biến trở đó
lí lớp 9
giúp mình với

in progress 0
Isabelle 1 tuần 2021-11-30T15:42:05+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T15:43:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) Vì D$_{1}$ nối tiếp biến trở và song song D$_{2}$

  ⇒Hiệu điện thế chạy qua D$_{1}$ nt R và D$_{2}$ là 12 (V)

  Vì U$_{đm_{D_{1}}}$=10 (V) nên nếu hđt này chạy qua sẽ gây cháy đèn

  ⇒Phải mắc biến trở hiệu điện thế là 2 (V)

  ⇒ U$_{R}$=2 (V)

  Ta có: I$_{D_{1}}$=$\frac{12}{10}$=1,2 (A)=I$_{R}$ (vì D$_{1}$ nt R)

  ⇒R$_{R}$=$\frac{2}{1,2}$=$\frac{5}{3}$ (Ω)

  b)P$_{R}$=U$_{R}$.I$_{R}$=2.1,2=2,4 (W)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )