Sơ đồ tư duy hoàn cảnh nội dung đường lối kháng chiến chống Pháp Giúp e vs mn ơi ????

Question

Sơ đồ tư duy hoàn cảnh nội dung đường lối kháng chiến chống Pháp
Giúp e vs mn ơi ????

in progress 0
Josephine 3 tuần 2021-07-08T20:46:28+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:48:18+00:00

  1.Hoàn cảnh

  • Sau hiệp định sơ bộ và tạm ước năm 1946, Pháp gây chiến với ta…

  • Ngày 18/12/1946, Pháp gởi tối hậu thư đòi giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu…

  • Ngày 19/12/1946, chủ tịch hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

  2. Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng

  – Đường lối này được thể hiện trong các văn kiện:

  • Chỉ thị “ Toàn dân kháng chiến “ của Đảng ta ( 12-12-1946 )

  • Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19-12-1946 )

  • Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi của TBT Trường Chinh (9-1947)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )