số đơn vị điện tích hạt nhân của lưu huỳnh là 16. biết rằng các e của nguyên tử lưu huỳnh đc phân bố trên 3 lớp e ( k,l,m) , lớp ngoài cùng có 6e. số

Question

số đơn vị điện tích hạt nhân của lưu huỳnh là 16. biết rằng các e của nguyên tử lưu huỳnh đc phân bố trên 3 lớp e ( k,l,m) , lớp ngoài cùng có 6e. số e ở lớp L trong nguyên tử lưu huỳnh là bnh

in progress 0
Maria 4 tuần 2021-09-06T19:22:43+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T19:24:03+00:00

  Đáp án:

   CHe : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

  => số e trong lớp L của nguyên tử lưu huỳnh là 8 e

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-06T19:24:28+00:00

  -$Z_S=16:$$1s^{2}$ $2s^{2}$ $2p^{6}$ $3s^{2}$ $3p^{4}$ 

  -Vì phân lớp $L$ gồm 2 phân lớp  $2s$ và  $2p$

  Số e ở lớp $L$ trong nguyên tử Lưu huỳnh là :$2+6=8$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )