Số gà trong chuồn nhiều hơn số vịt là 36 con tìm số việc về số con vịt trong chuồng biết rằng số con gà bằng 5 phần 2 con vịt

Question

Số gà trong chuồn nhiều hơn số vịt là 36 con tìm số việc về số con vịt trong chuồng biết rằng số con gà bằng 5 phần 2 con vịt

in progress 0
Lydia 1 giờ 2021-09-07T11:54:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T11:55:19+00:00

  gà 60 vịt 24

  Giải thích các bước giải:

  Ta có số vịt là 2 phần thì số gà là 5 phần

  Số vịt

  36:(5-2)×2=24

  Số gà

  36:(5-2)×5=60

  0
  2021-09-07T11:55:32+00:00

  Đáp án: 60 con gà, 24 con vịt

  Giải thích các bước giải:

  Hiệu số phần bằng nhau là:

      5-2=3 (phần)

  Số con gà là:

     (36 : 3) x 3 = 60 (con)

  Số con vịt là:

     60 – 36 = 24 (con)

         Đáp số: 60 con gà, 24 con vịt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )