Số ghi hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện cho biết điều gì?

Question

Số ghi hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện cho biết điều gì?

in progress 0
Aubrey 1 năm 2021-09-20T13:59:11+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T14:00:42+00:00

  Đáp án:Chúc Bạn Thi Tốt!!! ^^

  Giải thích các bước giải:

  Số ghi hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện cho biết điều gì?

  hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn tạo ra dòng điện chạy qua bóng đèn.Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết hiệu điện thế định mức để đèn sáng bình thường.

  0
  2021-09-20T14:00:57+00:00

  Đáp án:

  Số ghi hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện cho biết hiệu điện thế định mức cần đặt vào hai đầu dụng cụ điện để nó có thể hoạt động bình thường.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )