Số ghi trên vành của 1 kính lúp là 2,5x.Tiêu cự kính lúp có giá trị là?

Question

Số ghi trên vành của 1 kính lúp là 2,5x.Tiêu cự kính lúp có giá trị là?

in progress 0
Caroline 3 tháng 2021-09-28T14:44:21+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T14:45:48+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Tiêu cự của kính lúp đó là:

  G=25/f=25/2,5=10

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )